Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Fotogalerie » PS Dačice » Předvánoční okamžiky - DPS Dačice

Předvánoční okamžiky - DPS Dačice

čtvrtek, 22. ledna 2015

Před nejkrásnějšími svátky roku nás dne 17. 12. 2014 navštívily děti ze Základní školy Boženy Němcové, které pro nás měly připraven program s vánoční tématikou. Díky větší společenské místnosti v nové přístavbě Domu s pečovatelskou službou (DPS) si děti mohly připravit bohatší program, který se našim seniorům moc líbil. Naše velké díky patří všem dětem, které na těchto akcích vystupují a  rovněž jejich učitelkám, nejen za to, že děti takto krásně připravily, ale i za to, že je vedou k úctě a porozumění mezi lidmi navzájem. 
Společnými silami vykouzlily úsměvy na rtech seniorů, i nás pracovníků Pečovatelské služby Ledax o.p.s., a naladily nás na příjemné svátky. Na děti se přišli podívat i jejich rodiče a tak to bylo velmi milé předvánoční setkání několika generací. S chutí si naši uživatelé také zazpívali vánoční koledy při vystoupení Trumpettria pod vedením Evžena Mašáta.
V předvánočním čase přijali naše pozvání také čelní představitelé města Dačic a to konkrétně starosta pan Macků a místostarosta pan Novák, kteří se směle přidali k pracovnicím Ledax o.p.s. a všem seniorům pod vánočním stromečkem zapěli „Štědrý večer nastal“. Následně jsme všichni uživatelům popřáli krásné vánoce a starosta a místostarosta pak obdarovali jednotlivé obyvatele DPS balíčkem s vánočním cukrovím. Zpěv krásných vánočních koled se z DPS linul ještě notnou chvíli, bylo to dopoledne před Štědrým dnem a tak krásná vánoční atmosféra byla všudypřítomná.

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. všem děkuje a na stálou přízeň a spolupráci i v roce 2015 se těší celý kolektiv pracovnic PS Ledax o.p.s.-  středisko Dačice.

PC230028PC170123PC170141PC230005