Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Fotogalerie » PS Dačice » Den matek v Dačicích

Den matek v Dačicích

čtvrtek, 26. května 2016

Ve dnech 10. a 11. května 2016 přišli do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích děti z Mateřské školy Bratrská a děti ze Základní školy Boženy Němcové, aby našim uživatelkám popřály k svátku matek. Paní učitelky připravily s dětmi krásná pásma plná písniček, tanečků, pohádek a recitací. Uživatele velmi potěšily a zahřály je u srdíčka. Odcházeli spokojeni a obohaceni o malé dárky od dětí v podobě přáníček. Dětem i jejich učitelkám moc děkujeme za krásná setkání a rády bychom i touto cestou zmínily, že nás spolupráce se všemi školkami a školami v Dačícíc velmi těší. Po celý rok pro nás připravují opravdu krásná vystoupení.

Dne 11. května zavítali do Domu s pečovatelskou službou také zástupci Města Dačice – pan starosta, pan místostarosta a pan tajemník, kteří se také připojili k řadám dětských gratulantů a přinesli všem našim uživatelkám kytičku. Tímto děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený měsíc květen.

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s

Marie Cimbůrková – vedoucí střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Dačice
Mgr. Lucie Vybíralová – sociální pracovnice

Den matek v DačicíchDen matek v DačicíchDen matek v DačicíchDen matek v DačicíchDen matek v DačicíchDen matek v Dačicích