Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Fotogalerie » PS České Budějovice » Setkání s koordinátory sociálních služeb - České Budějovice

Setkání s koordinátory sociálních služeb - České Budějovice

středa, 5. června 2013

Dne 29.05. 2013 se v klubovně DPS Tylova (dům s pečovatelskou službou) uskutečnilo setkání s Mgr. Šárkou Kovárnovou (zástupkyně Magistrátu města České Budějovice) a metodikem komunitního plánování Ing. Zdeňkem Říhou, oba jsou koordinátory plánování sociálních služeb. Setkání se zúčastnila rovněž ředitelka naší společnosti Ledax o.p.s. paní Ing. Irena Lavická a vedoucí střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s v Českých Budějovicích paní Ivana Maznová. Uživatelé i neuživatelé našich služeb přišli vyjádřit svůj názor na sociální služby ve městě. Setkání mělo být podnětem k tomu co dalšího může v sociální oblasti magistrát města pro své obyvatele zajistit. Z diskuze zúčastněných nakonec vyplynula jako nejdůležitější potřeba mít v DPS možnost se obrátit na stálého pracovníka, který bude monitorovat potřeby obyvatel. Jako další v pořadí pak byla potřeba "hygienického střediska", tedy zázemí k pomoci méně soběstačným seniorům s osobní hygienou.

Zástupci magistrátu přislíbili, že se budou podněty seniorů zabývat.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich cenné postřehy a připomínky a věříme, že společnými silami se podaří přispět ke spokojenému životu seniorů ve městě České Budějovice.

IMG_0219IMG_0221IMG_0200IMG_0201IMG_0202IMG_0203IMG_0207IMG_0210IMG_0211IMG_0214IMG_0215IMG_0217