Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Domácí ošetřovatelská a hospicová péče » O službě

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče v jižních Čechách

Poptat službu

Potřebujete odebrat biologický materiál k vyšetření (krev)? Podat léky, ošetřit vzniklý dekubit nebo jiný zdravotnický úkon? Kontaktujte zdravotní sestru, ZDE

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je poskytována v domácím prostředí osob, péči poskytují registrované zdravotní sestry. Hrazení této péče je za přímou úhradu od osoby využívající tuto službu.

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je indikována registrujícím praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být provozována na žádost osoby.

Poslání Domácí ošetřovatelské a hospicové péče

Posláním Domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax o.p.s. je poskytovat osobám s onemocněním, zdravotním postižením, či lidem v terminálním období života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastní domácnosti. Největší důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup.

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní péče poskytujeme, sociální,  psychologickou a duchovní péči. Naším cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít  bez bolesti, nezůstal  v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými  a aby  byla zachována jeho lidská důstojnost.

Činnosti Domácí ošetřovatelské a hospicové péče:

 1. prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
 2. odběry biologického materiálu k vyšetření,
 3. aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
 4. sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
 5. ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem,
 6. péče o osoby v terminálním stadiu,
 7. komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
 8. zaučení osob, eventuálně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu.

Okruh osob, kterým je domácí ošetřovatelská a hospicová péče určena:

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je určena osobám všech věkových kategorií propuštěných z nemocnice, osobám s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života.

Okruh osob, kterým není domácí ošetřovatelská a hospicová péče určena:

 1. Osobám, které vyžadují činnost, kterou domácí ošetřovatelská a hospicová péče neposkytuje.
 2. Osobám, které ohrožují život svůj nebo život pracovníků.
 3. Osobám, které trpí infekčním onemocněním, proti kterým nemá domácí ošetřovatelská a hospicová péče opatření.

Hlavním cílem domácí ošetřovatelské a hospicové péče je udržet zdraví osob nebo naplnit jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením.

Dílčí cíle domácí ošetřovatelské a hospicové péče:

 1. Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je prováděna odborně v souladu s metodikou společnosti.
 2. Domácí ošetřovatelská a hospicová péče pomáhá jednotlivci, rodině dosáhnout tělesné, duševní a sociální pohody v souladu s jejich prostředím.
 3. Domácí ošetřovatelská a hospicová péče podporuje soběstačnost osoby v péči o sebe sama.
 4. Domácí ošetřovatelská a hospicová péče snižuje negativní vliv onemocnění a předchází možným komplikacím s onemocněním spojených.
 5. Domácí ošetřovatelská a hospicová péče poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí osob v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče.

Zásady Domácí ošetřovatelské a hospicové péče:

 1. individuální přístup,
 2. odbornost,
 3. bezpečí,
 4. úcta,
 5. důvěra.

Poptat službu

 

 

Zavolejte nám 800 22 10 22, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké!
Nebo nás kontaktuje zde

Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniorypečovatelské službyosobní asistencedomácí ošetřovatelské a hospicové péči.